Drogy trochu jinak

Drogy trochu jinak - interaktivní výukový program
 

Úvod

Základní informace o programu Hrou proti drogám

Základní informace o programu Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti

Využití dotazníku

Vyhodnocení dotazníku

Jak pracovat s výsledky dotazníku

Dotazník pro dospívající

Dotazník pro dospívající - verze pro rodiče

Příklady použití dotazníku

Přehled otázek v jednotlivých oblastech

Tabulka pro vyhodnocení dotazníku

Nejčastější dotazy

Doporučená literatura

Použitá literatura

Cena

Licenční podmínky

Objednávka interaktivního výukového programu

 

 

Drogy trochu jinak-přihlášení

 

Drogy trochu jinak-Start verze (Start verze je plná verze aplikace fungující zdarma po dále uvedenou dobu. K přihlášení do aplikace je nutné zadat heslo.) Platnost od 6.1. do 20.1. 2020.

 

Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti - demo verze (lze spustit pouze dvě oblasti dotazníku)

 

Hrou proti drogám - demo verze (lze spustit pouze některé hry, testy, dotazníky)

 

Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti (verze pro rodiče nebo jiné dospělé z okolí dospívajícího) - připravuje se

 


Úvod

    Poněvadž se především školní metodici prevence, ale i učitelé předmětů výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis.... potýkají s nedostatkem interaktivních výukových programů zaměřených na problémy dospívajících a drogovou problematiku, připravili jsme pro ně interaktivní výukový program "Drogy trochu jinak", jehož hlavní cíle jsou:

- nabídnout učitelům ověřený kvalitní interaktivní výukový program, který mohou využívat při výuce (zejména při práci s interaktivními tabulemi), aniž by museli studovat složité a rozsáhlé metodické materiály či zpracovávat materiály pro interaktivní výuku

- nabídnout žákům zábavnější a velmi efektivní formu výuky, a tím zvýšit jejich motivaci k učení

- zapojit do procesu učení samotné žáky, kteří již nejsou jen pasivními posluchači, ale spoluvytváří výuku a aktivně se zapojují do procesu vzdělávání

Výhodou této webové aplikace pro učitele i žáky je i to, že si mohou program spustit z kteréhokoliv počítače doma nebo ve škole (vyžaduje pouze připojení k internetu), aniž by museli cokoliv instalovat.

 

Interaktivní výukový program "DROGY TROCHU JINAK" je rozdělen na dvě dílčí aplikace:

1. Hrou proti drogám

2. Interaktivní dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti

 

     Nahoru  


Základní informace o programu Hrou proti drogám

     Cílem tohoto programu je seznámit děti a dospívající zábavným a velmi efektivním způsobem s problematikou drog a ostatními sociálně patologickými jevy.

V dotaznících a testech se dozví něco o sobě.

Hry, kvízy, křížovky, osmisměrky dětem a dospívajícím zase prozradí, jak jsou na tom se znalostí drog, jejich účinků, rozdělení, slangových výrazů atd.

 

Nahoru  


Základní informace o programu Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti

     Cílem dotazníku je identifikace problémových oblastí života dospívajícího a posouzení závažnosti těchto problémů. Na identifikaci problémů je zaměřeno 10 oblastí (Volný čas - Chování - Zdravotní stav - Duševní zdraví - Sociální zdatnost - Rodinný systém - Škola - Pracovní adaptace - Vztahy s vrstevníky - Návykové látky).

     Více informací o jednotlivých oblastech....

 

    Dotazník amerického profesora R.E. Tartera (autory české verze dotazníku jsou MUDr.Karel Nešpor,CSc., PhDr. Ladislav Csémy a Doc.MUDr.Hana Provazníková,CSc.) slouží zejména pro krátké a efektivní posouzení aktuálních problémů dospívajícího. Obrovskou výhodou dotazníku je i to, že identifikuje nejen problémové oblasti, ale i oblasti, kde je dospívající poměrně úspěšný. Z nich může dospívající čerpat sebedůvěru. Na relativně zdravé oblasti pak můžeme dospívajícího upozornit, abychom posílili jeho sebedůvěru a vyvážili méně příznivá zjištění.

     Vyhodnocení dotazníku je velmi jednoduché. Na konci každé oblasti je umístěno tlačítko "VYHODNOTIT". Stisknutím tohoto tlačítka se provede vyhodnocení oblasti dotazníku. Pokud bude oblast vykazovat zvýšené procento problémových odpovědí, zobrazí se ihned i možnosti řešení problémů. Uživatel si může také zobrazit např. přehled svých problémových otázek, přehled svých odpovědí, přehled otázek v oblasti a vše si vytisknout.

     Kliknutím na odkaz "Pomocníček" se zobrazí animovaný rádce, který uživateli velmi rychle pomůže najít potřebné informace.

     Pokud dospívající, prostřednictvím dotazníku, zjistí problémy v určité oblasti a nestačí mu uvedené návrhy řešení problému, může využít anonymní Poradnu. Vyhodnocení oblasti, včetně přehledu problémových otázek a odpovědí, si uživatel může také zaslat na svůj e-mail (limit počtu odeslaných vyhodnocení dotazníku je 15 na jednu e-mailovou adresu za den).

 

Nahoru  


Využití dotazníku

    Užitečnost dotazníku spočívá zejména v tom, že pomáhá identifikovat problémové oblasti v životě dospívajícího. Na základě posouzení závažnosti těchto problémů lze pak zvolit optimální řešení.

    Dotazník lze také použít jako motivační nástroj, který vám pomůže lépe si uvědomit problémy s dospívajícím a věnovat jim potřebnou pozornost.

    Použití dotazníku může být i podnětem k tomu, abyste se o dospívajícího více zajímali, zeptali se ho, popřípadě doplnili své informace o něm z jiných zdrojů.

    Výhodou dotazníku je i to, že identifikuje nejen problémové oblasti, ale i oblasti, kde je dospívající poměrně úspěšný. Z nich může dospívající čerpat sebedůvěru. Na relativně zdravé oblasti pak lze dospívajícího upozornit a tím tak posílit jeho sebedůvěru a vyvážit méně příznivá zjištění. Dotazník lze také použít jako součást posilování motivace ke změně. To, že si dospívající a jeho rodiče uvědomí příslušné problémy, může napomoci pozitivní změně.

Nahoru  


Vyhodnocení dotazníku

    Vyhodnocení dotazníku je velmi jednoduché. Na konci každé oblasti je umístěno tlačítko "VYHODNOTIT". Stisknutím tohoto tlačítka provedete vyhodnocení oblasti dotazníku. Pokud bude oblast vykazovat zvýšené procento problémových odpovědí, zobrazí se vám ihned i možnosti řešení problémů, jejichž hlavním smyslem je povzbudit tvořivost dospělého, který se snaží dítěti nebo dospívajícímu pomoci.

    Každá oblast navíc obsahuje další doplňující dotazníky, testy a hry, které dospívajícím umožní ještě lépe si uvědomit své problémy  a věnovat jim potřebnou pozornost.

     Vyhodnocení jednotlivých oblastí dotazníku je možné vytisknout nebo poslat na e-mail.    

    Procento problémových odpovědí z jednotlivých oblastí lze také zapsat do tabulky pro vyhodnocení dotazníku. Zapsané údaje umožní přehledné porovnání procentních hodnot problémových odpovědí.

    Nepovinnou součástí hodnocení je výpočet celkového problémového indexu, který umožňuje odhadnout závažnost stavu dospívajícího.

 

Nahoru  


Jak pracovat s výsledky dotazníku

· Zaměřte se na oblasti s nejvyšším procentem problémových odpovědí.

· Uvažujte o tom, zda procento problémových odpovědí v dané oblasti je primární (např. projevy hyperaktivity a poruchy pozornosti) nebo sekundární (např. problémy v oblasti tělesného nebo duševního zdraví v důsledku návykových látek). V tomto směru je cenná časová posloupnost. Např. jestliže dospívající začal krást a mít neomluvené hodiny poté, co začal hazardně hrát, mohou být krádeže sekundární a je pravděpodobné, že ustanou, jestliže se podaří překonat problém s hazardní hrou. Pokud není z výsledků dotazníku zřejmé, která oblast je primárně problémová a která ne, můžete vycházet ze svých znalostí dospívajícího, z některých konkrétních otázek dotazníku, případně vyplnění dotazníku doplnit dalším rozhovorem.

· Uvažujte také o oblastech, kde je nejnižší procento problémových odpovědí, tedy oblastech, kde je dospívající poměrně úspěšný. Z nich může čerpat sebedůvěru a je třeba je chránit a posilovat. Na relativně zdravé oblasti také dospívajícího upozorněte, abyste posílili jeho sebedůvěru a vyvážili méně příznivá zjištění.

· Z nabízených možností řešení problému pro danou oblast si vyberte ty nejvhodnější. Při volbě vhodného řešení přihlížejte ke specifickým okolnostem a kombinacím rizikových faktorů. Např. dospívající může mít problémy s trávením volného času a problémy s rodiči mimo jiné i proto, že někdo z rodičů nadměrně pije alkohol. V takovém případě asi nedoporučíme trávit s rodiči více času, i když při dobře fungující rodině by takové doporučení bylo vhodné. Místo toho budeme uvažovat o jiných možnostech.

Výsledky dotazníku, pokud je to možné, konzultujte s dospívajícím.

Nahoru  


Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti

Smyslem tohoto dotazníku je lépe porozumět tvým problémům a najít způsob, jak je překonat. Dotazník, prosím, vyplň pečlivě.

Odpověz, prosím, na všechny následující otázky z deseti různých oblastí života (Volný čas - Chování - Zdravotní stav - Duševní zdraví - Sociální zdatnost - Rodinný systém - Škola - Pracovní adaptace - Vztahy s vrstevníky - Návykové látky).

Odpověď na otázku vyber z nabídky (souhlasí nebo nesouhlasí).

Odpovědi se týkají období posledních 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

I když to nebude úplně přesné, odpověz podle toho, jestli je pravdivá odpověď podle tvého názoru blíže souhlasu nebo blíže nesouhlasu.

Po vyplnění dotazníku si ještě jednou, prosím, ověř, zda-li jsi odpověděl(a) na všechny otázky.

Pro vyhodnocení stiskni tlačítko "Vyhodnotit" a ihned zjistíš, zda-li pro tebe je nebo není oblast problémová. Pokud bude oblast vykazovat zvýšené procento problémových odpovědí, zobrazí se ti ihned i možnosti řešení tvých problémů. Z nabízených možností řešení problému pro danou oblast si vyber ty nejvhodnější.

Vyhodnocení jednotlivých oblastí dotazníku si můžeš vytisknout nebo poslat na e-mail (limit počtu odeslaných vyhodnocení dotazníku je 15 na jednu e-mailovou adresu za den).

Každá oblast obsahuje ještě další doplňující dotazníky a testy, které ti pomohou lépe porozumět tvým problémům.

Výsledky dotazníku prober s rodiči nebo jinou důvěryhodnou dospělou osobou (výchovný poradce ve škole, učitel, babička, dědeček, strýc, teta, rodinní přátelé).

 

Nahoru  


Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti - verze pro rodiče

Verzi dotazníku pro rodiče použijte v následujících situacích:

Dospívající není dosažitelný nebo není ochoten dotazník vyplnit.

Dotazník v této verzi lze také použít jako motivační nástroj, který vám pomůže lépe si uvědomit problémy s dospívajícím a věnovat jim potřebnou pozornost.

Použití dotazníku může být podnětem k tomu, abyste se o dospívajícího více zajímali, zeptali se ho, popřípadě doplnili své informace o něm z jiných zdrojů.

 

Odpovězte proto, prosím, na všechny následující otázky z deseti různých oblastí života (Volný čas - Chování - Zdravotní stav - Duševní zdraví - Sociální zdatnost - Rodinný systém - Škola - Pracovní adaptace - Vztahy s vrstevníky - Návykové látky).

Odpověď na otázku vyberte z nabídky (souhlasí nebo nesouhlasí).

Odpovědi se týkají období posledních 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

I když to nebude úplně přesné, odpovězte podle toho, jestli je pravdivá odpověď podle vašeho názoru blíže souhlasu nebo blíže nesouhlasu. Pokud odpověď neznáte, odhadněte ji.

Po vyplnění dotazníku si ještě jednou, prosím, ověřte, zda-li jste odpověděl(a) na všechny otázky.

Pro vyhodnocení stiskněte tlačítko "Vyhodnotit" a ihned zjistíte, zda-li  je nebo není oblast problémová.

V případě, že oblast bude vykazovat zvýšené procento problémových odpovědí, zobrazí se vám ihned i možnosti řešení těchto problémů. Z nabízených možností řešení problému pro danou oblast si vyberte ty nejvhodnější.

Výsledky dotazníku, pokud je to možné, konzultujte s dospívajícím.

Nahoru  


Příklady použití dotazníku

Popište modelový případ dospívajícího, uveďte procenta problémových odpovědí v jednotlivých oblastech a vyzvěte žáky, aby navrhli vhodné možnosti řešení.

Rozdělte žáky do skupin. Každá skupina obdrží jednu oblast, u které navrhne co nejvíce možných řešení problémů.

Rozdělte žáky do dvojic. Požádejte je, aby celý dotazník nebo jen některé jeho oblasti vyplnili za svého spolužáka ve dvojici. Následně jim umožněte vyhodnocení výsledků. Žáci pak mohou ve dvojici diskutovat o výsledcích dotazníku. Tento způsob vyplnění dotazníku umožní žákům lépe se poznat a navzájem si poradit s řešením problémů.

Sedněte si s žáky do kruhu  a vyzvěte je, aby vám postupně sdělili, která oblast dotazníku jim při vyplňování činila největší problémy a proč.

Žáci si dopředu stanoví předpokládané procento problémových odpovědí v jedné z oblastí dotazníku. Následně zodpoví otázky v dané oblasti a porovnají svůj předpoklad se skutečností. Žáci si tak procvičí sebehodnocení.

Dramatizace situace

Příklad:

Šestnáctiletý dospívající chlapec (L.) byl přiveden rodiči pro „čichání toluenu“. Zatímco vyplňoval dotazník, hovořil terapeut s rodiči. Pak pracoval terapeut s L. V jeho přítomnosti vyhodnotil dotazník, požádal ho o zpřesňující údaje. L. mimo jiné uvedl, že poslední tři týdny drogu neměl. Vyhodnocení dotazníku vypadalo následovně:

1. oblast: Volný čas a rekreace - 4 kladné odpovědi = 33 %

2. oblast: Chování - 9 kladných odpovědí = 45 %

3. oblast: Zdravotní stav - 7 kladných odpovědí = 58 %

4. oblast: Duševní zdraví - 13 kladných odpovědí = 65 %

5. oblast: Sociální zdatnost  - 0 kladných odpovědí = 0 %

6. oblast: Rodinný systém - 6 kladných odpovědí = 35 %

7. oblast: Škola - 10 kladných odpovědí = 50 %

8. oblast: Pracovní adaptace - 1 kladná odpověď = 8 %

9. oblast: Vztahy s vrstevníky  -  11 kladných odpovědí = 79 %

10.A oblast: Návykové látky - problémy - 14 kladných odpovědí = 93 %

10.B oblast: Návykové látky: Alkohol za posledních 30 dnů 3-9x, tabák za posledních 30 dnů 10-20x, léky proti bolestem za posledních 30 dnů 1-2x, toluen poslední 3 týdny ne, předtím denně.

 

Kritická byla 10. oblast (návykové látky). Vysoké procento problémových odpovědí v oblasti duševního zdraví, zdravotní a v oblasti školy byly patrně druhotné v důsledku škodlivého užívání návykových látek. To s sebou přináší nejen zdravotní potíže, ale také negativní odezvu z okolí a vnitřní konflikty. Pro tuto interpretaci svědčí relativně dobrý zdravotní a duševní stav před tím, než začaly problémy s návykovými látkami. Druhou nejproblémovější oblastí jsou vztahy s vrstevníky. Nejedná se o malou sociální zdatnost (bezproblémová oblast 5), ale o nevhodnou společnost.

V závěrečné fázi pracoval terapeut společně s rodiči a s L. Informoval je o riziku organických rozpouštědel, alkoholu a tabáku. Varoval před zvláště nebezpečnými způsoby zneužívání rozpouštědel. Poukázal na kritickou oblast „vztahy s vrstevníky“. Zmínil se také o oblastech, kde bylo hodnocení příznivé (sociální zdatnost, pracovní adaptace). Doporučil rodičům, aby s L. trávili podstatně více času, popřípadě, aby byl pod větším dohledem dalších spolehlivých dospělých. Dále doporučil ambulantní léčení, zvláště pokud by problémy s návykovými látkami pokračovaly, a poskytl příslušné adresy a telefonní čísla. Rodiče dostali knihu „Alkohol, drogy a vaše děti“ se zatrženými pasážemi, které se jich zejména týkaly. L. dostal brožuru, ve které terapeut označil důležité informace týkající se rozpouštědel, alkoholu a tabáku a kapitolu o dovednostech odmítání. Navrhl jemu i rodině postupné zapojení do nějaké sportovní nebo jiné organizace s pozitivním programem.

Vyzvěte čtyři žáky (například:3 chlapce a 1 dívku), aby dramaticky ztvárnili výše uvedený příklad.

Nahoru  


Přehled otázek v jednotlivých oblastech

     Pokud není z výsledků dotazníku zřejmé, která oblast je primárně problémová a která ne, můžete vycházet ze svých znalostí dospívajícího, z některých konkrétních otázek dotazníku, případně vyplnění dotazníku doplnit dalším rozhovorem.

 

Přehled otázek v jednotlivých oblastech

Přehled otázek v jednotlivých oblastech (verze pro tisk)

Nahoru  


Tabulka pro vyhodnocení dotazníku

     Procento problémových odpovědí z jednotlivých oblastí (volný čas, chování, zdravotní stav, duševní zdraví, sociální zdatnost, rodinný systém, škola, pracovní adaptace, vztahy s vrstevníky, návykové látky-problémy a návykové látky-problémy (B)) si můžete zapsat do tabulky, kterou zobrazíte kliknutím na odkaz "Tabulka pro vyhodnocení dotazníku". Zapsané údaje umožní přehledné porovnání procentních hodnot problémových odpovědí.

    Nepovinnou součástí hodnocení je výpočet celkového problémového indexu, který umožňuje odhadnout závažnost stavu dospívajícího.

 

Tabulka pro vyhodnocení dotazníku (formát .pdf)

Nahoru  


Nejčastější dotazy

Jak často lze dotazník používat?

Dotazník použijte vždy, když budete potřebovat posoudit aktuální problémy dospívajícího. Nejméně však 2x ročně (nejlépe na začátku a na konci roku), abyste si ověřili účinnost provedených opatření.

 

Může dotazník používat i člověk, který nemá psychologické vzdělání?

Ano. Zadávání a vyhodnocování dotazníku nevyžaduje psychologické vzdělání ani dlouhodobý zácvik, což je nesporná výhoda.

 

Jaká je věková hranice, kdy je možné dotazník použít?

Dolní hranice je více dána schopností dítěte pochopit otázky a zodpovědět je a relevantností otázek ve vztahu k životní situaci dítěte, než jen kalendářním věkem. Většina třináctiletých bývá schopna dotazník vyplnit bez větších problémů.

 

Lze použít dotazník i u dospívajících se subnormním intelektem, např. ve speciálních školách?

I v tomto případě je podstatná schopnost pochopit otázky a zodpovědět je. U některých dospívajících, kteří by sami dotazník vyplnit nedokázali, je možné, aby ho za ně vyplnil dospělý na základě jejich údajů. Tato možnost je pracnější, ale poskytuje příležitost získat další cenné doplňující údaje.

 

Může dospívající při vyplňování dotazníku podvádět a tím zkreslit výsledek?

To se nedá vyloučit, zejména v situaci, kdy se dospívající domnívá, že by výsledky vyšetření mohly být použity v rozporu s jeho zájmy. Proti takovému zkreslení se můžete bránit více způsoby:

· Snažte se, aby dospívající vnímal vyplnění dotazníku jako pro sebe prospěšné.

· Použijte, pokud je to možné, současně verzi dotazníku pro dospívající i verzi pro rodiče a osoby z okolí a výsledky porovnáte. Následně můžete s dospívajícím hovořit a hledat vysvětlení případných rozporů.

 

Nahoru  


Doporučená literatura

Materiály pro rodiče a jejich děti

Nešpor K., Scheansová A: Co by měli vědět rodiče o prevenci.

Nešpor K., Csémy L.: Alkohol, drogy a vaše děti. (Zejména rodiče zde najdou cenné podněty pro prevenci v rodině.)

Nešpor K., Csémy L.: Závislost na alkoholu a jeho zneužívání u rodičů přináší rizika pro jejich děti. 

Nešpor K., Csémy L.: "Průchozí" drogy. Co by měli vědět rodiče a další dospělí, kteří se starají o děti a dospívající. Státní zdravotní ústav v nakladatelství Fortuna, Praha 2002, s. 28.

Nešpor K.: Alkohol a jiné návykové látky u dětí. Prevence v rodině (pro Státní zdravotní ústav Praha, 2004).

Nešpor K.: Příručka pro život ve 21. století. Určeno mladým lidem.

Nešpor K., Csémy, L., Pernicová,H.: Tajná zpráva z planety X-III. (Určeno dětem a mladším dospívajícím.)

Nešpor K.: Test týkající se alkoholu v dopravě (pro středoškoláky).

Nešpor K, Csémy L.: Zdravotní rizika počítačových her a videoher. (Určeno hlavně rodičům a odborníkům, četné odkazy).

 

Prevence ve školním prostředí

Nešpor K., Scheansová, A.: 25 reklamních triků - jak se jim bránit

Nešpor K.: Metodika prevence ve školním prostředí.

Nešpor K., Csémy L., Pernicová H.: Zásady efektivní primární prevence.

Nešpor K., Csémy L., Pernicová H.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence. (Určeno především pedagogům.)

 

Nahoru  


Použitá literatura

KAŠPÁRKOVÁ,Z., HOUŠKA,T. a kol. Sám sebou. Sdružení rodiče proti drogám, Praha, 1995.

NEŠPOR,K., CSÉMY,L., PERNICOVÁ,H.  Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. Praha: Sportpropag a.s., 1996.

NEŠPOR,K., CSÉMY,L., PERNICOVÁ,H. Fit in 2001+. 2.vyd. Praha: Sportpropag a.s., 1996.

NEŠPOR,K., CSÉMY,L., PERNICOVÁ,H. Jak zůstat fit a předejít závislostem. Praha: Portál, 1999. 

NEŠPOR,K., CSÉMY,L., PERNICOVÁ,H. Zásady efektivní primární prevence. Praha: Sportpropag a.s., 1999.

NEŠPOR,K., CSÉMY,L., PERNICOVÁ,H. Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí - časná a krátká intervence. 1.vyd. Praha: Sportpropag a.s.,1998.

NEŠPOR,K., CSÉMY,L. Alkohol, drogy a vaše děti. Praha: BESIP, 1997.

NEŠPOR,K., CSÉMY,L. Co by měli vědět rodiče a další dospělí, kteří se starají o děti a dospívající. Státní zdravotní ústav v nakladatelství Fortuna, Praha 2002.

NEŠPOR, K. Jak poznat a překonat problém s hazardní hrou. Sportpropag, Praha, 1999.

NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha: Portál, 2000.

NEŠPOR, K. a spolupracovníci. Příručka pro život ve 21. století. Verze z 16.4.2003.

NEŠPOR,K. Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál, 2001.

NEŠPOR,K., PROVAZNÍKOVÁ,H.  Slovník prevence problémů působených návykovými látkami pro rodiče a pedagogy. 2.roz.vyd. Praha: Nakladatelství Fortuna, 1997.

NEŠPOR,K., CSÉMY,L, PROVAZNÍKOVÁ,H. Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti. Státní zdravotní ústav v nakladatelství Fortuna, Praha 1998.

NEŠPOR,K.,Müllerová,M. Jak přestat brát (drogy).Svépomocná příručka. 3. roz. vyd. Sportpropag, a. s., pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha, 2002.

NEŠPOR,K. Počítače a zdraví. Praha: BEN – technická literatura, 1999.

NEŠPOR,K. Hazardní hra jako nemoc. Ostrava: Nakladatelství Aleny Krtilové, 1994.
NĚMEC,J., BODLÁKOVÁ, I. Prevence zneužívání návykových látek. Praha: POLY, 1996.


Internetové stránky

http://www.drogy-info.cz - informační portál o ilegálních a legálních drogách

http://www.plbohnice.cz/nespor

Nahoru  


Cena

Cena za multilicenci webové aplikace Drogy trochu jinak činí 850,- Kč.

Platnost licence je neomezená.

 

Po úspěšné registraci vám do dvou dnů zašleme váš registrační kód, který budete potřebovat pro přihlášení do aplikace.

Po přihlášení můžete ihned začít s dotazníkem a dalšími aplikacemi pracovat.

Nahoru  


Objednávka interaktivního výukového programu DROGY TROCHU JINAK

Prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře

 

Abychom vám, vážení kolegové, ušetřili čas s vyplňováním objednávky aplikace DROGY TROCHU JINAK, zadejte, v případě, že jste u nás již registrováni, do žlutého pole IČ školy a stiskněte tlačítko "Doplnit". Většina údajů v objednávce bude automaticky doplněna (údaje v objednávce lze dále upravit).

 

IČ školského zařízení:

 

Závazná objednávka DROGY TROCHU JINAK

 

 Název zařízení: 

 Adresa zařízení: 

 

 IČ:  

 Kontaktní osoba: 

 e-mailová adresa:  

 Telefonní číslo: 

 

 

Poznámka:
 

 

Jsem členem ČAŠMP

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

Cena webové aplikace DROGY TROCHU JINAK:  

 

 TIP: Dříve než objednávku odešlete, vytiskněte si ji stisknutím tlačítka "Tisk objednávky"

 

       

 

 

Nahoru