ŽÍT ŽIVOT BEZ DROG

ŽÍT ŽIVOT BEZ DROG

 

Úvod

    

DROGOVÁ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE

     Z posledního celoevropskéhu průzkumu (35 zemí) Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách, kouřilo marihuanu 37% procent dětí ve věkové kategorii 15-16 let. Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech Evropských zemí! Česká Republika tak nadále vede nad evropským průměrem!

ZDROJ: European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD 2015)

 

     V České republice je odhadováno 299 500 dospívajících ve věku 15-19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý! Míra zkušeností s konopnými látkami mezi 14 – 15letými žáky základních škol je na úrovni 26 – 33 % a mezi 16letými studenty středních škol 42–47 %.

ZDROJ: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014)

 

     Podle Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (leden 2011) žije v ČR 60.000 denních uživatelů marihuany, z nichž je 30.000 závislých. Podle celkových odhadů máme v naší zemi 150.000 rizikových uživatelů marihuany. Pozn., není známo kolik jich vlastní řidičský průkaz.

 

     Věková hranice experimentování s alkoholem, marihuanou a dalšími drogami se posunula k hranici 10 let věku dítěte!

ZDROJ: www.rekninedrogam.


CÍL PROJEKTU

 

     Cílem našeho nového projektu "Žít život bez drog" je upozornit na problematiku zneužívání drog a úlohu protidrogové prevence. Připravili jsme proto pro žáky dva silikonové náramky, které si mohou zakoupit a následně dát na ruku a tím všem v okolí ukázat, že chtějí žít život bez drog a bojují proti drogám. Náramky mají velikost 12 mm, takže jsou dostatečně velké na to, aby byly dobře viditelné. Žáci si mohou vybrat ze dvou hesel: "ŘÍKÁM DROGÁM NE" a "ŽÍT ŽIVOT BEZ DROG".

 


JAK NÁRAMKY VYPADAJÍ

 

                              


CENA NÁRAMKU

 

Cena za jeden náramek činí 30,- Kč.

 


ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA NÁRAMKŮ

 

Prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře

 

Abychom vám, vážení kolegové, ušetřili čas s vyplňováním objednávky, zadejte, v případě, že jste u nás již registrováni, do žlutého pole IČ školy a stiskněte tlačítko "Doplnit". Většina údajů v objednávce bude automaticky doplněna (údaje v objednávce lze dále upravit).

 

IČ školského zařízení:

 

Závazná objednávka náramků

 

 

 Název školy: 

 Adresa školy: 

 IČ:  

 Kontaktní osoba: 

 e-mailová adresa:  

 Telefonní číslo: 

                       

                   Počet kusů:                                                                Počet kusů:  

 

 

Poštovné: 150,- Kč

 

Celková cena (včetně poštovného):

 

 

 Poznámka:


 

 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 TIP: Dříve než objednávku odešlete, vytiskněte si ji stisknutím tlačítka "Tisk objednávky"

 

       

 

 

Nahoru